เล่นคาสิโน เปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน

เล่นคาสิโนออนไลน์

หลังเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เล่นคาสิโน  มากว่า 2 เดือน สามารถกระตุ้นการค้าและการท่องเที่ยวที่จุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา ช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวก ตลอดทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศเติบโตแบบยั่งยืน การประชุมหารือครั้งนี้ได้นำเสนอปัญหาอุปสรรคต่างๆ และวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับท้องถิ่นระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยเฉพาะด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้มีการตั้งตู้คอนเทนเนอร์พื้นที่กึ่งกลางชายแดนทั้งสองประเทศ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย-กัมพูชา พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความสวยงาม ขณะที่ทั้งไทยและกัมพูชาประชุมหารือกันครั้งนี้ ประเด็นหลักที่หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกัน 5 ข้อคือ

1.เรื่องการดูแลด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล โดยฝ่ายไทยจะอนุโลมให้ฝ่ายกัมพูชาที่เจ็บป่วยในเวลากลางคืนสามารถเข้ามารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในเขตแดนไทยได้
2.ด้านการศึกษา จะมีการพัฒนาคนร่วมกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษา ซึ่งกัมพูชาจะส่งนักศึกษาเข้ามาเรียนระดับปริญญาตรี มีการฝึกอาชีพระยะสั้น ทั้งด้านการเกษตรและนอกการเกษตร
3.ด้านการค้าขาย จะเน้นบัตรผ่านแดนเป็นสำคัญ ซึ่งได้กำหนดให้ใช้พาสปอร์ตและบอร์เดอร์พาส หากทำพาสปอร์ตอยู่ไทยได้ 15 วัน แต่ใช้บอร์เดอร์พาสอยู่ได้ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ทุกวัน
4.ด้านไฟฟ้า น้ำประปา ทางฝ่ายกัมพูชาต้องการให้ขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปในเขตกัมพูชา ซึ่งทาง จ.ศรีสะเกษ ไม่ขัดข้อง แต่ฝ่ายกัมพูชาต้องทำเรื่องเสนอขอเข้ามา เพื่อจะได้เสนอเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศตามระบบ
5.ในเรื่องการท่องเที่ยวนั้น ทั้งสองฝ่ายจะเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกัน เป็นหุ้นส่วนกัน ซึ่งไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ส่วนคนไทยก็จะไปเที่ยวที่นครวัด นครธม จึงจะต้องทำให้เป็นหุ้นส่วนการท่องเที่ยว ส่วนความมั่นคง ทางผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีได้มีการพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชา จะเปลี่ยนบริเวณนี้จากสนามรบเป็นสนามการค้า และสร้างความเจริญรุ่งเรืองซึ่งกันและกัน

นี่คือจุดมุ่งหมายที่ Casino Online อาเซียนกำหนดไว้ในการที่จะมุ่งสู่ความเจริญของทั้งสองฝ่าย ส่วนเรื่องการปักปันเขตแดนไทย-กัมพูชานั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะพูดคุยเจรจากันต่อไป แต่ในระดับท้องถิ่นก็กำหนดไว้ว่าห่างจากจุดสมมติข้างละกี่เมตรก็ว่ากันไป