เว็บบาคาร่า พาณิชย์เดินหน้าดันยอดค้า ชายแดนไทย-ลาว

สมัครบาคาร่า GClub

เว็บบาคาร่า พาณิชย์ลุยชายแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต ดันการค้าชายแดนให้มีมูลค่าการค้า 8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายใน ปี 2560 ประเดิมเอ็มโอยูตั้งโรงพยาบาลไทยในลาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างเดินทางเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งอยู่ติดชายแดนไทยด้าน จ.มุกดาหาร ว่า การเดินทางมาครั้งนี้ ได้หารือกับรัฐบาล สปป.ลาว ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะเพิ่มความร่วมมือการค้าชายแดนระหว่างกัน โดยตั้งเป้าขยายการค้าเพิ่มขึ้น 15-20% ต่อปี มูลค่ารวม 8,164 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใน 3 ปี (ปี 58-60) จากปัจจุบันที่มูลค่าการค้าระหว่างกัน 5,400 ล้านเหรียญฯ ทั้งนี้ สินค้าและบริการของไทยที่มีศักยภาพ ได้แก่ ค้าปลีก โลจิสติกส์ บริการสุขภาพ การศึกษา ท่องเที่ยว โดย 2 ฝ่าย จะลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) 4 ฉบับ ได้แก่ 1. หอการค้าจังหวัดมุกดาหารกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแขวงสะหวันนะเขต 2.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารกับสภาการค้าฯ สะหวันนะเขต 3. สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงสะหวันนะเขต เป็นต้น ครอบคลุมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนโสจิสติกส์ และการท่องเที่ยว และ 4.การลงนามเอ็มโอยูจัดตั้งโรงพยาบาลของไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน

GClub รองหัวหน้าคณะบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน สปป.ลาว กล่าวว่า ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของลาวจะให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมปลอดสารพิษเป็นหลัก เพื่อผลิตและส่งออก โดยตลาดหลักอยู่ที่จีน เช่น ทองคำ อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจบริการธนาคาร และโลจิสติกส์ ทั้งนี้ ในพื้นที่ดังกล่าว จะได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีตั้งแต่ 2-10 ปี แล้วแต่ขนาดธุรกิจ โดยอัตราภาษีจะเฉลี่ยที่ 8-10% ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับธุรกิจท้องถิ่นของลาว นอกจากนี้ รัฐบาลได้จัดระบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน ปัจจุบันมีเอกชนเข้ามาลงทุนในพื้นที่แล้ว 56 บริษัท เป็นของไทย 8 แห่ง เช่น สยามซีเมนต์ กรุ๊ป และที่เหลือเป็นเอกชนจาก จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้.